Wydział Geodezji i Kartografii w nowym miejscu

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Z końcem ubiegłego roku Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przeniósł się do nowej siedziby w zmodernizowanym budynku przy ul. Romana Dmowskiego 6. Nowoczesne biura, sprzęt oraz nowe technologie informatyczne sprawiają, że jest to wzorcowo zorganizowany wydział, który chętnie odwiedzają przedstawiciele podobnych instytucji w kraju. 

Biura wydziału, urządzone w nowoczesnym stylu z zachowaniem industrialnego charakteru budynku, urządzono na I i II piętrze. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pomieszczeniach do obsługi klienta zastosowano pętle indukcyjne, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcjami słuchu. Tablice informacyjne w wydziale opisane są w języku Braille’a, zastosowano również pasy prowadzące dla osób niedowidzących. Wydział posiada pokój narad z systemem do prowadzenia telekonferencji i spotkań zdalnych, a także inteligentny system ogrzewania, klimatyzacji i rekuperacji (wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła).  
Przeprowadzka do nowego obiektu trwała dwa miesiące. Aby uzmysłowić sobie skalę tej operacji, wystarczy wspomnieć, że trzeba było przenieść ponad 1200 sztuk pierworysów, 4000 pudeł kwasoodpornych z operatami technicznymi, ponad 4000 map, archiwalne rejestry - w sumie złożyło się to na około 40 ton dokumentów. Nie zapominajmy o roślinach doniczkowych, które bardzo lubią pracownicy tego wydziału.

- Wydział Geodezji i Kartografii zajmuje się szeroko rozumianym gromadzeniem danych dotyczących działek, budynków, lokali, informacji o uzbrojeniu terenu i zagospodarowaniu. Są to dane geometryczne i opisowe. Cały zasób jest w wersji cyfrowej - informuje naczelnik wydziału Jadwiga Młocek. 
- Wszystkie rozwiązania zastosowane w wydziale zostały zaprojektowane z myślą o naszych klientach. Z całego szeregu usług można skorzystać za pomocą internetu praktycznie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dla osób, które wolą załatwianie spraw w tradycyjny sposób, jesteśmy dostępni w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Dbając o to, aby interesanci nie tracili czasu, uruchomiliśmy w wydziale biletomat; istnieje też możliwość zdalnego zarezerwowania godziny przyjęcia - dodaje naczelniczka.  

Dzięki zastosowanym w Wydziale Geodezji i Kartografii nowoczesnym rozwiązaniom obsługa interesantów przebiega szybko i sprawnie. Każde stanowisko jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dwoma monitorami, przystosowane do zdalnej komunikacji i zaopatrzone w kamery, mikrofony i słuchawki. Świadczeniu usług na najwyższym poziomie służą dwa wielkoformatowe plotery, dwa wielkoformatowe skanery, pięć wielofunkcyjnych urządzeń A3 oraz skanery biurkowe A3. 

Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi bazy danych: ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w skład którego wchodzi m.in. ewidencja gruntów i budynków. Można tutaj sprawdzić przebieg uzbrojenia terenu, czy klasyfikację gruntów, jak również zagospodarowanie danej działki. 

Warto wiedzieć, że z usług wydziału korzystają przede wszystkim ludzie związani z branżą nieruchomości – dlatego wydział oferuje specjalistyczne usługi dla projektantów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych czy też komorników. To oni ustalają dla właścicieli gruntu, jak rzeczywistość w terenie ma się do zapisów w dokumentach, jak przebiegają granice działek, jakie uzbrojenie kryje się w ziemi, co można na danej działce wybudować itp. 

Portal Informacji Przestrzennej dostępny pod adresem www.geoportal.bielsko.pl zapewnia :
•    dostęp do e-usług dla zdefiniowanych grup użytkowników
•    dostęp do elektronicznych narad koordynacyjnych
•    dostęp do portalu mapowego
•    dostęp do wzorów umów, regulaminów i wniosków dostępu do e-usług
•    repozytorium wiedzy z instrukcjami korzystania z e-usług, filmami instruktażowymi oraz FAQ
•    dostęp do geoportali sąsiednich powiatów i województwa śląskiego
•    informacje o cyberbezpieczeństwie, przetwarzaniu danych osobowych i deklaracji dostępności
•    dostęp do strony Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Portal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada cztery wersje językowe oraz tablicę ogłoszeń dla użytkowników.

Wdrożone zostały e-usługi dla 7 grup użytkowników:
1.    Klient – i.Wniosek
2.    Klient - podmiot publiczny – i.Wniosek PP
3.    Wykonawca geodezyjny – i.KERG
4.    Rzeczoznawca majątkowy – i. Rzeczoznawca
5.    Komornik – i.Komornik
6.    Projektant – i.Projektant
7.    Narady koordynacyjne – i.Narady
Statystyki wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po wprowadzeniu e-usług jasno pokazują, że ta droga jest coraz bardziej popularna. W 2019 roku liczba wniosków złożonych przez i.Wniosek wynosiła 0,23 proc. liczby wszystkich wniosków, a w 2023 roku już 15,01 proc.

Statystyki odwiedzin za 2023 r. prezentują się następująco: 
•    Portal – 48.723 odwiedzin
•    i.Projektant – 1381 odwiedzin
•    i.Rzeczoznawca – 586 odwiedzin
•    i.Narady – 1.529 odwiedzin
•    i.Wniosek – 4.657 odwiedzin
•    i.KERG – 3.4264 odwiedzin
•    i.Komornik – 330 odwiedzin

Jacek Kachel 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek
 

Na zdjęciu budynek

 

Na zdjęciu budynek