Wycieczki po dwumieście

Na zdjęciu wycieczka zmierzająca do bielskiego zamku Wycieczka zmierzająca do bielskiego zamku, fot. Stowarzyszenie Olszówka

17 wycieczek z okazji rocznicy połączenia miasta zorganizuje Stowarzyszenie Olszówka, które rusza z nowym projektem edukacyjnym Historyczne szlaki Bielska-Białej. 70 lat dwumiasta.

Tegoroczny program jest uzupełnieniem i kontynuacją realizowanego w roku 2020 projektu Historyczne szlaki Bielska-Białej. W tym roku organizatorzy wycieczek koncentrują się na odpowiedzi na pytanie: dlaczego dwa odrębne miasta Bielsko i Biała stały się jednym organizmem? Pretekstem do tego jest oczywiście rocznica 70-lecia połączenia Bielska i Białej przypadająca w tym roku. 

Ważnym punktem odniesienia w kulturowym i historycznym poznawaniu miasta będzie rzeka Biała, która najpierw w średniowieczu łączyła ludzi mieszkających po jej obu stronach, później od roku 1327 stała się granicą, by od roku 1951 stać się spoiwem dwumiasta.
O kilka wieków starsze Bielsko oraz jej młodsza siostra Biała rozwijały się w różnych państwowościach, niezależnie od siebie, jednak jak się okazuje, ich bliskość powodowała niezliczone kontakty na wielu poziomach - od najprostszych relacji sąsiadów po dwóch stronach rzeki, aż po mające największy wpływ na rozwój całego rejonu kontakty i powiązania gospodarcze. 
Ważne też będzie pokazanie dlaczego połączenie było w zasadzie czymś oczywistym i poza występowaniem pewnych tarć, w dłuższej perspektywie okazało się zabiegiem jak najbardziej słusznym. Będzie również wiele odwołań do aspektów różnicujących tereny po obu strona rzeki.
Sama nazwa naszego miasta jest intrygująca. Cześć osób wie dlaczego jest dwuczłonowa, jednak konteksty kulturowe, historyczne i społeczno-gospodarcze są dla nich niejasne i mało znane. 70. rocznica zrośnięcia się w jeden organizm jest doskonałym pretekstem, aby to zmienić. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 17 wycieczek edukacyjnych. Ciekawie zapowiada się najbliższy weekend, bo w sobotę 19 czerwca i niedzielę 20 czerwca zostaną przeprowadzone pierwsze wycieczki
– zapowiadają organizatorzy wycieczek.

19 czerwca o godzinie 15.00 dr Maciej Bujakowski poprowadzi wycieczkę, której tematem przewodnim będzie Historia jednego miejsca. Od Jednostki Wojskowej 3131 do Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wycieczkowicze będą mieli okazję poznać historię miejsca, w którym przed laty stacjonował bielski Batalion Obrony Terytorialnej, zaznajomić z historią JW 3131 oraz tym, jak przez lata zmieniało się oblicze tej części Mikuszowic Śląskich. Druga część spaceru poświęcona będzie czasom transformacji lat 90., kiedy gospodarzem po zlikwidowanej jednostce wojskowej staje się Filia Politechniki Łódzkiej, przekształcona następnie w Akademię Techniczno-Humanistyczną.

Z kolei 20 czerwca dr Bogdan Chorąży poprowadzi wycieczkę pod tytułem Czy istnieje średniowieczne Bielsko?. Bielsko-Biała to duża aglomeracja miejska, która obecnie nie jest kojarzona zbyt często ze swoją średniowieczną przeszłością. Tymczasem Bielsko – starsza część dwumiasta, zachowało do dziś w swoim układzie urbanistycznym niemal niezaburzone rozplanowanie średniowiecznego miasta. Układ ten doskonale widoczny jest na każdym zdjęciu lotniczym czy satelitarnym śródmieścia Bielska-Białej. Znajdujący się w jego centrum prostokątny rynek został wymierzony podczas lokacji miasta w końcu XIII lub początkach XIV wieku, a granice działek średniowiecznej zabudowy miasta są do dzisiaj czytelne. Bielsko - podobnie jak większość miast średniowiecznych - posiadało obwód obronny w postaci murów, fos i bram miejskich. Jego przebieg oraz charakter jest możliwy do odtworzenia na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych.
Planowana wycieczka to propozycja odbycia spaceru po przestrzeni średniowiecznego Bielska. To również okazja do zapoznania się ze średniowiecznymi dziejami grodu nad Białą, jego budowlami i infrastrukturą. To opowieść o Bielsku nie zaczerpnięta z przewodników turystycznych, lecz widziana z perspektywy badaczy – archeologów i historyków.
Wycieczka rozpocznie się 20 czerwca o godz. 10.00.

Uwaga!
Ze względów epidemiologicznych obowiązują limity uczestników i obowiązują zapisy. Aby tego dokonać należy wysłać maila na adres stowarzyszenieolszowka@gmail.com lub wysłać sms na numer telefonu 693 315 998. Należy podać imię i nazwisko oraz to, której wycieczki dotyczy zgłoszenie (w tym wypadku trzeba podać jej datę). 
Uczestnikami wycieczek mogą być tylko osoby, które dostaną potwierdzenie zawierające informacje o miejscu zbiórki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wycieczki są bezpłatne. Zostały dofinansowane przez miasto Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1 proc. odpisu z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Projektowi patronuje Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

r

 

Na zdjęciu teren byłej jednostki wojskowej na Błoniach
Teren byłej jednostki wojskowej na Błoniach, fot. archiwum Stowarzyszenia Olszówka