Wojskowe pojazdy na drogach

Na zdjęciu pojazd wojskowy fot. pixabay

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 12 lutego br. drogami niemal całego kraju, w tym także naszego regionu, będą się przemieszczać kolumny pojazdów wojskowych uczestniczących w ćwiczeniach STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.

Kolumny pojazdów będą poruszać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych - eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i służby regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją. Ich przejazd będzie skoordynowany w taki sposób, aby powodował jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym.

Jednak z pewnymi utrudnieniami należy się liczyć, dlatego kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Ważne jest także, by nie publikować dat i godzin przejazdów ani żadnych innych informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację.

Cykliczne wojskowe ćwiczenia pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 to część tegorocznego programu szkolenia Sił Zbrojnych RP.  

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego

więcej: https://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/articles/aktualnosci-w/wzmozony-ruch-kolumn-pojazdow-wojskowych/?_gl=1*6hm20v*_ga*MjExNDU4MTU0My4xNzAxMTY2MDMx*_ga_48J0V8GDYW*MTcwNzczMDQzNC4xMjQuMC4xNzA3NzMwNDM0LjYwLjAuMA..