Więcej uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej

Na zdjęciu plansza z napisem nieodpłatna pomoc prawna

Dobra wiadomość dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Od połowy maja został rozszerzony katalog osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia porady prawnej wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 33 4971572