Więcej aut do transportu door-to-door

Na zdjęciu nowy samochód Pojazd marki Renault Trafic, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Drugi pojazd marki Renault Trafic przewozi w Bielsku-Białej osoby niesamodzielne komunikacyjnie.

Od 1 marca br. w Bielsku-Białej realizowana jest usługa indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie miasta.

Z końcem maja br. Bielsko-Biała odebrało pierwszy dziewięcioosobowy pojazd marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który został przekazany do Spółdzielni Socjalnej Synergia – wykonawcy usługi. 18 października br. miasto przekazało drugi, taki sam pojazd do dyspozycji spółdzielni, aby w oferowane usługi dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności były świadczone w warunkach komfortowych oraz na najwyższym poziomie.

Transport jest realizowany w obrębie miasta Bielska-Białej oraz na trasie do placówek zdrowia znajdujących się na terenie gmin sąsiadujących z nami i dostępny jest dla osób uprawnionych od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00.

Zamówienie usługi przewozu osób może być dokonane u przewoźnika osobiście pod adresem al. Armii Krajowej 220, telefonicznie pod numerem 571 851 770 lub drogą elektroniczną pod adresem: d2d@miasto.bielsko-biala.pl
Regulamin usługi oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej: https://bielsko-biala.pl/uslugi-indywidualnego-transportu-door-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej 

Samochody zostały zakupione przez miasto Bielsko-Białą ze środków pozyskanych z projektu grantowego pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup samochodu oraz realizacja usługi transportowej przez miasto Bielsko-Białą są możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu grantowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

r

 

Na zdjęciu znaki projektowe

 

Na zdjęciu zastępca prezydenta Adam Ruśniak i naczelnik Ewa Swatek
Zastępca prezydenta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Ewa Swatek, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB