Webinarium o funduszach europejskich

Na zdjęciu logo Punktu Informacyjnego Funduszy Europejksich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przegląd dostępnych możliwości.

Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Webinarium odbędzie się 8 września 2020 r. w godz. 10.00-11.30 online.
Program spotkania:
1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
2. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
3. Zagadnienia występujące we wnioskach o dotacje / pożyczki;
4.  Pytania i odpowiedzi.
 
Rekrutacja trwa do 7 września br. do godz. 15.00.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 8 września.
Udział w webinarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/474-na-start

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, tel. 500161150; 33 4960201, e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl