Warszawska z dofinansowaniem 

Na zdjęciu ulica Warszawska Ulica Warszawska, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Bielsko-Biała otrzyma na rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) 5.600.000 zł z budżetu państwa. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. W tym roku władze samorządowe wnioskowały o wsparcie w wysokości 316,3 mln zł. 

- Do budowy, modernizacji oraz remontów dróg podchodzimy kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Inwestycje samorządowe uzyskują wsparcie z rezerwy subwencji ogólnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania wszystkimi rodzajami dróg w Polsce – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Infrastruktury: W 2022 r. dofinansowanie uzyskają 102 jednostki samorządu terytorialnego – 12 województw na kwotę 37.401,6 tys. zł, 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 147.822,1 tys. zł oraz 57 powiatów na kwotę 131.036,7 tys. zł.
Wśród tych zadań znalazła się rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej na sumę 5.600.000 zł. Dzięki rządowemu wsparciu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł rozstrzygnąć przetarg na rozbudowę drogi.

- Chodzi o przebudowę jednej z ważniejszych arterii wylotowych z miasta. Na to przedsięwzięcie miasto planuje wydać 11,6 mln zł, z czego wnioskowana kwota dotacji wynosi 5,6 mln zł. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. W ramach zadania planowany jest także doraźny remont związany z zabezpieczeniem izolacji na pobliskim wiadukcie nad ul. Mazańcowicką - informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś. 

Według planów MZD przygotowana inwestycja warta ponad 11 mln zł rozpocznie się w czerwcu br. i potrwa do listopada. Projekt modernizacji zakłada przebudowę wschodniej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Sarni Stok/Eugeniusza Kwiatkowskiego i węzłem zjazdowym do Centrum Handlowego Koniczynka. W ramach prac zaplanowano m.in. przebudowę systemu oświetlenia i odwodnienia ulicy. Przewiduje się również przebudowę kolidującej infrastruktury. 

źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zadania-samorzadowe-z-dofinansowaniem-z-rezerwy-subwencji-ogolnej

JacK