Usunięcie pojazdu z drogi

Na zdjęciu jedna z bielskich ulic Zaparkowane samochody na jednej z bielskich ulic, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Jeżeli stwierdzisz braku pojazdu w miejscu, gdzie został pozostawiony - zanim zgłosisz kradzież - upewnij się, że nie został odholowany na parking strzeżony. Może się bowiem okazać, że przez roztargnienie czy też ze względu na lekceważenie przepisów twoim samochodem zaopiekują się strażnicy miejscy.

Przypominamy, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym strażnik miejski posiada uprawnienia do wydania decyzji o usunięci pojazdu z drogi w następujących sytuacjach:
- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez - osobę niepełnosprawną legitymująca się kartą parkingową, kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
- pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (tzw. wrak).

Informacji o ewentualnym odholowaniu pojazdu przez Straż Miejską udzielają dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, tel. 997 lub 112 - całą dobę, oraz dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, tel. 986 - całą dobę. Aby odebrać pojazd usunięty z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, należy udać się do siedziby SM przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w celu załatwienia formalności związanych z wydaną dyspozycją usunięcia pojazdu. Pojazd może odebrać osoba wymieniona w dowodzie rejestracyjnym, jako właściciel pojazdu lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem. Z zezwoleniem otrzymanym od dyżurnego SM udajemy się później na parking w celu odebrania pojazdu.

Urządzenie blokujące koło pojazdu
W myśl przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym strażnik miejski może unieruchomić pojazd przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, jeżeli pojazd pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu. W celu zdjęcia urządzenia blokującego, kierujący powinien skontaktować się z dyżurnym Komendy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej pod całodobowym numerem telefonu 986. Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego kierujący postępuje zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od przyjmującego zgłoszenie.
Informacja umieszczona za wycieraczką

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze straży miejskiej mogą za wycieraczką pojazdu umieścić informację dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący - zgodnie z instrukcją umieszczoną na informacji - może osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Jeśli tego nie zrobi, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks wykroczeń.
Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa. Sprawę związaną z pozostawioną informacją można załatwić całodobowo, jednak dla usprawnienia obsługi SM zaleca zgłaszanie się w godz. 8.00-18.00. 

opr. JacK