Urząd Miejski przystępuje do projektu EZD RP

Na zdjęciu grafika elektronicznego zarządzania dokumentacją

Miasto Bielsko-Biała podpisało w sierpniu br. porozumienie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK), którego przedmiotem jest rozpoczęcie współpracy w zakresie uruchomienia i wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Tym samym Bielsko-Biała staje się jedną z kilkunastu gmin w kraju biorących udział w projekcie EZD RP.

System EZD RP służy do elektronicznego zarządzania dokumentacją, udostępniając usługi w tzw. chmurze obliczeniowej. Urząd Miejski w Bielsku-Białej zostanie Lokalnym Centrum Kompetencji wspierającym wdrożenie systemu w tych jednostkach Aglomeracji Beskidzkiej, które zadeklarują chęć korzystania z systemu.

Zgodnie z założeniami Ministra Cyfryzacji EZD RP ma stać się jednolitym narzędziem administracji publicznej, stanowiąc fundament sprawnej administracji. System EZD RP pozwoli docelowo na kompleksowe zarządzanie dokumentacją w jednostce, począwszy od obsługi przesyłek wpływających i wychodzących, poprzez rozdzielenie i dekretację korespondencji, dekretację, klasyfikacje i kwalifikację dokumentacji oraz kompletowanie akt sprawy, kończąc na procesie archiwizacji. 

Wdrożenie systemu EZD RP w bielskim Urzędzie Miejskim usprawni jego funkcjonowanie, zapewniając sprawniejszą i transparentną obsługę mieszkańców oraz firm przez elektronizację usług administracyjnych. Jednocześnie docelowo zapewni oszczędności w budżecie miasta związane z rezygnacją wykorzystywania dokumentacji w wersji papierowej.

r