Ukwiecone Rondo Czesława Niemena

Na zdjęciu rondo fot. MZD

Elementy infrastruktury drogowej mogą być nie tylko użyteczne, ale i upiększające miasto. Doskonale widać to na przykładzie ronda Czesława Niemena, które zostało właśnie obsadzone ozdobnymi roślinami. 

Już możemy podziwiać efekt pracy ogrodników ze spółki Zieleń Miejska, którzy właśnie zakończyli nasadzenia. Porośnięty chwastami obszar wysepki, na której umieszczona jest instalacja upamiętniająca Niemena, został zrekultywowany, nawieziony żyzną glebą, a następnie zagospodarowany zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Ozdobne rośliny posadzone są w geometrycznie ukształtowanych szpalerach, obsypanych grysem bazaltowym i korą sosnową. 
Wokół centrum ronda nasadzono jałowiec płożący, różę okrywową i rozplenicę japońską. Obok widzimy mieszankę bylin z ostnicą cieniutką, czosnkiem ozdobnym, szałwią omszoną oraz przetacznikiem fioletowym. Rośliny rozdzielone są kamiennymi kręgami z białego otoczaka i kamienia hydrotechnicznego.  


W obrębie ronda posadzono ponad 2500 sadzonek roślin. Prace ogrodnicze Zieleń Miejska wykonała zgodnie z określonym w umowie terminem, a my dzięki temu od dziś, możemy cieszyć oczy kolejnym zadbanym rondem w Bielsku-Białej.


opr. JacK

Na zdjęciu rondo