Uhonorowanie BBohaterów

Na zdjęciu logo akcji społecznej BBohaterowie w czasie pandemii Logo akcji społecznej BBohaterowie w czasie pandemii

BBohaterowie w czasie pandemii to akcja społeczna adresowana do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, chcących wskazać, uhonorować i podziękować osobom, które w szczególny sposób pomagały i nadal pomagają innym przetrwać trudny czas pandemii koronawirusa COVID-19. 

Do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej regularnie wpływają informacje o spontanicznych działaniach bielszczanek i bielszczan, którzy bezinteresownie, wiedzeni jedynie potrzebą serca, niosą pomoc potrzebującym w radzeniu sobie z tą nieprzewidzianą i niezwykle trudną sytuacją – szyją maseczki, robią zakupy, wyprowadzają psy, pomagają w trudnym czasie.
Te osoby są dla nas BBohaterami, których chcemy docenić, uhonorować i podziękować im. To właśnie dzięki nim nasze miasto jest tak wyjątkowe, a nasza wspólnota tak silna.

BBohaterkę lub BBohatera może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, a także działające w nim organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz instytucje publiczne. Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełnionego wniosku zgłoszeniowego. Formularz zgłoszenia zamieszczamy poniżej. 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszanej, jej zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby akcji (w ramach akcji upublicznione zostanie imię i nazwisko oraz zdjęcie uzgodnione z laureatem). Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę fizyczną lub osobę reprezentującą podmiot zgłaszającą i w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna, zawierać jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Zgłoszenie na BBohaterkę lub BBohatera nie powinno dotyczyć osób, które niosą pomoc w czasie pandemii w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym pełnieniem służby publicznej.

Termin zgłaszania wniosków upływa 1 marca 2021 r.
Weryfikacji zgłoszeń pod kątem zgodności z założeniami akcji dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Lista osób spełniających warunki przyznania tytułu przekazana zostanie do zatwierdzenia prezydentowi.

Laureatów akcji Prezydent Miasta Bielska-Białej nagrodzi honorowym dyplomem imiennym wręczanym wraz ze stosowną przypinką podczas uroczystej gali, która odbędzie się w miejscu uzgodnionym z prezydentem. Przed galą każdemu laureatowi zostanie zrobione zdjęcie, które będzie wykorzystane do stworzenia wystawy w przestrzeni miejskiej. Możliwe jest również wydanie okolicznościowej publikacji z wizerunkami laureatów. 

r

Na zdjęciu logo akcji społecznej BBohaterowie w czasie pandemii