Tydzień z rewitalizacją

Na zdjęciu: widok z drona na centrum miasta fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Rada Miejska w Bielsku-Białej na sesji 22 września podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030. Właśnie rozpoczynają się prace nad tym dokumentem. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w spotkaniach warsztatowych zorganizowanych w ramach Tygodnia z rewitalizacją. Pierwsze otwarte spotkanie już 29 września o godz. 17.00.

Podczas Tygodnia z rewitalizacją zaplanowano trzy otwarte spotkania dla wszystkich interesariuszy, czyli mieszkańców Bielska-Białej – obędą się one 29 września oraz 4 i 5 października - oraz pięć spotkań adresowanych do konkretnych środowisk: przedsiębiorców – 29 października, młodzieży – 3 października, ludzi kultury i sztuki – 3 października, seniorów -4 października i organizacji pozarządowych (NGO-sów) – 6 października. Plakat informacyjny z miejscami i terminami spotkań znajduje się pod tekstem; można je sprawdzić również pod adresem https://bielsko-biala.pl/gminny-program-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030-gpr.

- W efekcie spotkań powstanie diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będą Państwo mieli okazję do wyrażenia swoich subiektywnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji, jak również możliwość przedstawienia swoich pomysłów jak im przeciwdziałać czy też określenia w jakim kierunku Państwa zdaniem powinien się zmieniać obszar rewitalizacji. Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe – informuje Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

O przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 mówi podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwała Nr XLVIII/1119/2022. 
Szczegółowe informacje o procesie rewitalizacji w Bielsku-Białej zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - w zakładce Rewitalizacja Miasta https://bielsko-biala.pl/gminny-program-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030-gpr.

Plakat Tygodnia z rewitalizacją

Logotyp programu