Trwa tydzień z rewitalizacją

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

W ślad za decyzją Rady Miejskiej o przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 odbywają się spotkania dyskusyjne poświęcone wyznaczonemu obszarowi rewitalizacji. 

29 września spotkaniem w Punkcie 11 rozpoczął się cykl spotkań w ramach Tygodnia z rewitalizacją w Bielsku-Białej. Przybyli na pierwsze spotkanie bielszczanie zwracali uwagę na trudności logistyczne w rejonie ulicy 11 Listopada. 
Nierówny bruk utrudnia mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, poruszanie się po okolicy. Przebudowa placu Wojska Polskiego obecnie powoduje utrudnienia w dotarciu do sklepów czy punktów usługowych, jednak ze względu na zamierzoną zmianę funkcji użytkowej placu i likwidację parkingu interesanci będą mieć jeszcze dłuższą drogę do pokonania. Dotąd klientka musiała po nierównej nawierzchni przejść 300 metrów od samochodu, po przebudowie będzie miała trzy razy dalej, więc wybierze inny punkt usługowy w dogodnym położeniu. Tym samym liczba osób zainteresowanych miejscowymi sklepami i usługami będzie sukcesywnie spadać – dowodzili dyskutanci. 


Podnoszona była też kwestia bezdomnych, którzy w grupie natarczywie nagabują przechodniów, co szczególnie wieczorem budzi obawy wśród idących samotnie. 
Dały o sobie znać różne spojrzenia na wykorzystanie ulicy 11 Listopada. Pojawił się postulat, aby - z myślą o przedsiębiorcach prowadzących tam biznes - dopuścić tam częściowy ruch pojazdów. Był też głos, aby wspomniana ulica była tylko i wyłącznie deptakiem. 
To tylko kilka przykładowych wątków jakie pojawiły się na spotkaniu. Jak widać, oczekiwania mieszkańców są różne. Z tego powodu dalej prowadzone będą konsultacje społeczne. 
W ramach Tygodnia z rewitalizacją zaplanowano kolejne spotkania otwarte  dla wszystkich interesariuszy, czyli mieszkańców Bielska-Białej, które obędą się 4 i 5 października, oraz spotkania adresowane do konkretnych środowisk. Dla przedsiębiorców odbyło się 29 września, natomiast 3 października organizatorzy zapraszają młodzież oraz środowisko ludzi kultury i sztuki, 4 października - seniorów i 6 października – przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO-sów).


W efekcie spotkań powstanie pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, tzn. określone zostaną słabe i mocne strony obszaru rewitalizacji, a także potencjały i zagrożenia. Będzie okazja do wyrażenia własnych opinii o problemach zauważanych w obszarze rewitalizacji, możliwość przedstawienia swoich pomysłów na to, jak im przeciwdziałać; czy też sugestie dotyczące kierunku zmian, jakim powinien podlegać rewitalizowany obszar. 


- Na tej podstawie wskazane zostaną cele procesu rewitalizacji oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Następnie uruchomiony zostanie nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane w obszarze zjawiska kryzysowe – informuje Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Informacje o miejscach i terminach spotkań są dostępne pod adresem  https://bielsko-biala.pl/gminny-program-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030-gpr.


O przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 mówi podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwała Nr XLVIII/1119/2022. 
Szczegółowe informacje o procesie rewitalizacji w Bielsku-Białej zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - w zakładce Rewitalizacja Miasta https://bielsko-biala.pl/gminny-program-rewitalizacji-bielska-bialej-do-roku-2030-gpr.

JacK 

Na zdjęciu plakat