Szczepienia przeciwko Covid-19 – rejestracja osób starszych

Strzykawki ze szczepionką fot. pixabay

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, rejestracja osób starszych na szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczęła się
• od 15 stycznia 2021 roku dla osób, które ukończyły 80 lat,
oraz
• od 22 stycznia 2021 roku dla osób, które ukończyły 70 lat.
Szczepienia osób zarejestrowanych zaplanowano od 25 stycznia br.

Rejestracji na szczepienie można dokonać poprzez:
całodobową, bezpłatną infolinię pod numerem telefonu 989 - można to zrobić samodzielnie lub przy pomocy kogoś bliskiego z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji należy wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia;

wybrany punkt szczepień - należy skontaktować się z konkretnym punktem szczepień (wykaz punków szczepień w Bielsku Białej poniżej); jeżeli nie było możliwości zarejestrowania się w dogodnym terminie w wybranym punkcie, to należy zadzwonić na infolinię pod numer tel. 989 - dyżurujący konsultanci pomogą znaleźć inny punkt szczepień dogodny pod względem lokalizacji i terminu wykonania szczepienia;

• wysłanie SMS-a pod nr 664 908 556;

e-rejestrację dostępną na stronie www.pacjent.gov.pl - system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko adresu zamieszkania. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie dogodny, to należy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki, wskazując dogodną datę i lokalizację punktu.
Zaraz po dokonaniu rejestracji przesłane zostanie powiadomienie SMS. Dzień przed planowanym terminem szczepienia SMS em zostanie przesłane przypomnienie o terminie szczepienia.
Uwaga! Osoby chcące skorzystać z tego sposobu rejestracji muszą posiadać Profil Zaufany. Jeżeli osoba nie posiada takiego profilu, należy skontaktować się z infolinią o numerze 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.

Zgodnie z informacją pozyskaną ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, placówki prowadzące punkty szczepień przeciwko COVID-19, winny prowadzić mobilne punkty szczepień za pośrednictwem, których zespoły wyjazdowe dojadą do miejsca zamieszkania osób, które nie mogą zostać przewiezione do stacjonarnego punktu szczepień.

Natomiast bezpłatny transport zostanie zorganizowany dla osób, które będą miały uzasadnione trudności z dojazdem do punktu szczepień.

Uprawnionymi do skorzystania z takiej formy dojazdu będą mieszkańcy Bielska-Białej:
- w wieku powyżej 70 lat w dniu szczepienia, którzy złożą zgodne z prawdą oświadczenie, że nie ma mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień i nie mogą skorzystać w tym celu z pomocy rodziny,
- niepełnosprawni posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N lub posiadający odpowiednio I grupę z grup schorzeń oznaczonych tymi kodami (osoby te nie muszą składać oświadczenia, o którym mowa powyżej).

Transport będzie obejmował trasę od miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień i z powrotem.

Osoby zarejestrowane na szczepienie, wymagające skorzystania ze zorganizowanego transportu do punktu szczepień, spełniające ww. warunki, proszone są o zgłoszenie takiej konieczności w punkcie szczepień, w którym dokonana została rejestracja na szczepienie lub pod numerem telefonu 786 862 780 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

W załącznikach znajdują się dokumenty do pobrania: lista punktów szczepień w Bielsku-Białej, oświadczenie osoby niepełnosprawnej oraz oświadczenie osoby powyżej 70. roku życia.