Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy

Na zdjęciu piknikowe namioty na Błoniach Stoiska Festiwalu Dobrej Energii, fot. Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM

Edukacyjny Piknik Ekologiczny pn. Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy odbędzie się 24 września w godzinach 10:00-18:00 na terenach rekreacyjnych bielskich Błoni. 

Na piknik w ramach projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II zaprasza Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Organizatorzy pikniku planują warsztaty edukacyjne popularyzujące wiedzę dotyczącą rodzimych gatunków chronionych, dziejów ziemi i zmian klimatycznych oraz obiegu wody w przyrodzie – i zapewniają, że wszystko będzie się odbywało w atmosferze dobrej zabawy. 

Udział w pikniku bezpłatny, wstęp wolny dla wszystkich!
Poszukujących informacji o tym wydarzeniu i innych działaniach proekologicznych napraszamy na strony: www.ekosynteza.bielsko-biala.pl oraz www.miastodobrejenergii.pl.

Projekt Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

opr. JacK

 logo ekosyntezy
 

logo BB chroni klimat