Stypendia dla uczniów

Na zdjęciu stypendia wręcza dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Tomasz Kowalik Stypendia wręcza Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Tomasz Kowalik; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

20 grudnia w Bielskim Centrum Edukacji wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej za miniony rok szkolny uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu pięciu powiatów - miasta Bielska-Białej oraz powiatów - bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.

88 najlepszym uczniom stypendia z każdej z tych szkół wręczył dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Tomasz Kowalik, składając gratulacje stypendystom, a także zaproszonym na galę ich nauczycielom, dyrektorom i rodzicom. Złożył też wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

Wśród wyróżnionych było 83 stypendystów Prezesa Rady Ministrów, w tym 36 uczniów szkół z terenu Bielska-Białej – 16 ze szkół prowadzonych przez samorząd Bielska-Białej i 21 z bielskich szkół niepublicznych.

Wśród pięciu stypendystów Ministra Edukacji Narodowej dwóch uczniów to wychowankowie V LO z naszego miasta, a także reprezentanci Zespołu Szkół Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

kk