Strażacy pomagają w walce z koronawirusem

Strażacy mierzą temperaturę na jednym z przejść granicznych fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

W działaniach związanych ze zwalczaniem zagrożenia koronawirusem uczestniczą strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Do działań ratowników należy m.in. mierzenie temperatury osób na jednym z przejść granicznych w Cieszynie.

Bielska Komenda Miejska PSP na polecenie wojewody śląskiego udostępniła i rozłożyła przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej namioty, które służą jako przyszpitalna polowa izba przyjęć. W sumie w 17 województwach w całym kraju stanęło 45 namiotów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy rozstawiali namioty pneumatyczne, wyposażali je zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługiwali je pod względem infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania i oświetlenia. Strażacy nie wykonują natomiast żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.

Strażacy z terenu województwa śląskiego wspierają też działania innych służb przy uruchomieniu punktów kontroli sanitarnej na głównych przejściach granicznych - w Cieszynie, Zebrzydowicach, Chałupkach, Gołkowicach i Gorzyczkach. Obecni na terenie przejść strażacy wykonują pomiary temperatury osób podróżujących przede wszystkim autokarami i busami. Działania te prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną.

W pomoc angażują się także strażacy ochotnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Dostarczają oni żywność i lekarstwa osobom starszym lub objętym kwarantanną.

Warto zaznaczyć, że strażacy realizują te zadania, stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Oprac. ek