Strażackie ćwiczenia

Na zdjęciu stojący ludzie fot. PSP

Państwowa Straż Pożarna w Bielsku-Białej regularnie przeprowadza ćwiczenia w obiektach przemysłowych miasta. Niedawno strażacy ćwiczyli neutralizowanie wycieku płynnego metalu na terenie firmy Nemak Poland.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek płynnego metalu, w wyniku którego doszło do pożaru w hali. W trakcie działań strażacy musieli również ewakuować osobę poszkodowaną i udzielić jej pierwszej pomocy.
Wcześniej ratownicy zostali oprowadzeni po terenie zakładu w celu zaznajomienia się z rozmieszczeniem pomieszczeń, stref zagrożenia, a także dostępnych źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 


opr. JacK