Strażacki Konkurs Plastyczny

Na zdjęciu plakat fot. organizator

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego po raz kolejny ogłosił ogólnopolski konkurs plastyczny na temat działalności straży pożarnej. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy ochrony lasów.

Do udziału w konkursie pod hasłem Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat strażacy zaprosili chętnych od przedszkolaków po osoby dorosłe. Jak łatwo się domyślić po tytule, tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. Prace odnoszące się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. 


Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem środowisk strażackich oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych wobec strażaków. Chodzi także o rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe (kl. I – IV)
III grupa – szkoły podstawowe (kl. V – VIII)
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe
Etapy konkursu:
eliminacje środowiskowe (szkoły, przedszkola) – powinny być zakończone do 30 listopada br.,
eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – do 31 grudnia 2022 r.,
eliminacje powiatowe - do 31 stycznia 2023 r.,
eliminacje wojewódzkie – do 28 lutego 2023 r.,
eliminacje centralne – powinny być zakończone do 31 marca 2023 r.
Regulamin i karta zgłoszenia pod linkiem: http://www.zosprp.katowice.pl/

opr. JacK