Sprawy bezpieczeństwa

Na zdjęciu bryg. Roman Marekwica Bryg. Roman Marekwica, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Podczas LXIX sesji bielska Rada Miejska podjęła dwie uchwały dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, przyjmując 19 marca informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej.

Straż pożarna 


Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bielska-Białej za 2023 r. przedstawił komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej bryg. Roman Marekwica.

W 2023 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w Bielsku-Białej i powiecie bielskim brały udział w 5.338 interwencjach, ze statystyk wynika, że było ich o 336 więcej niż zdarzeń zarejestrowanych przez strażaków w 2022 r.

W ubiegłym roku wydarzyło się 539 pożarów (w 2022 r. – 722), zarejestrowano 4.296 miejscowych zagrożeń (w 2022 r. – 3.787) oraz 503 fałszywe alarmy (w 2022 r. – 493). W ubiegłorocznych zdarzeniach śmierć poniosło 71 osób, a 365 zostało poszkodowanych. W pożarach zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Spośród pożarów 214 wydarzyło się w obiektach mieszkalnych. Najczęstszymi przyczynami ich powstawania były - nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak drożności przewodów kominowych. Wśród pożarów sporą część stanowiły pożary traw, odnotowano aż 79 takich przypadków. Dla porównania w 2022 r. było ich 171.  

W minionym roku w zdarzeniach określanych jako miejscowe zagrożenia strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków działania sił natury - w tym silnego wiatru 925 razy, opadów deszczu 141 razy, opadów śniegu 114 razy i przyborów wód 137 razy. Ponadto odnotowano 622 wypadków drogowych oraz 195 działań o charakterze medycznym.

W związku z emisją tlenku węgla strażacy mieli 141 interwencji. Niestety w tych zdarzenia 3 osoby uległy śmiertelnemu zatruciu czadem, a 15 podtruciu. 

Policja


Rada Miejska 19 marca przyjęła także sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i powiatu bielskiego w 2023 roku, które przedstawił szef bielskich policjantów insp. Krzysztof Herzyk. 


Policjanci z bielskiej KMP w 2023 r. zatrzymali 1.495 osób ukrywających się przed organami ścigania, co w przeliczeniu daje cztery osoby na dobę oraz ujawnili 62 osoby zaginione. W kwestiach przestępstw gospodarczych policjanci w roku ubiegłym zabezpieczyli mienie na kwotę ponad 8 milionów i 225 tysięcy złotych. Odnotowano również spadek liczby spraw związanych z przestępczością korupcyjną.
Każdego dnia na terenie podległym bielskiej KMP służbę pełniło średnio 86 policjantów. Policjanci garnizonu bielskiego zatrzymali na gorącym uczynku 755 sprawców przestępstw w tym 102 sprawców w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych. W ubiegłym roku policjanci przeprowadzili łącznie 8.465 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.


W 2022 r. odnotowano 82 wypadki w ruchu drogowym, w których zginęło 7 osób. W 2023 r. odnotowano już 93 wypadki i o 2 ofiary śmiertelne mniej niż w roku poprzednim. 


W roku ubiegłym przeprowadzono 223.519 kontroli trzeźwości, a ich pokłosiem było ujawnienie 730 kierujących pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Policjanci przeprowadzili łącznie 1.286 spotkań z różnymi grupami społecznymi i mieszkańcami, w tym 921 spotkań z dziećmi i młodzieżą. W 2023 r. zabezpieczano łącznie 689 imprez, w tym 73 imprezy masowe, 54 zgromadzenia, 562 imprezy niemasowe, gdzie łącznie zaangażowano 6.159 policjantów.


1 stycznia 2023 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej służbę pełniło 613 policjantów oraz było 21 wakatów, a na koniec ub.r. w służbie było 608 policjantów przy 27 wakatach. 


Insp. Krzysztof Herzyk podziękował także samorządowcom za finansowe wsparcie w zakupie nowych radiowozów oraz sprzętu ułatwiającego pracę policjantów, takiego jak: walizki śledcze, kamery, urządzenia do badania stanu trzeźwości, sprzęt teleinformatyczny. Komendant podkreślił, że w 2023 r. lokalne władze samorządowe oraz WORD w Bielsku-Białej udzieliły bielskiemu garnizonowi wsparcia finansowego i rzeczowego na łączną kwotę 1.520.379 złotych.


Oba bardzo szczegółowe sprawozdania zainteresowani odnajdą na stronie: 
https://rm.bielsko-biala.pl/sites/default/files/inline-files/pos_LXIX_2024.pdf

JacK 
 

Na zdjęciu siedzący ludzie
Insp. Krzysztof Herzyk, fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB