Spotkanie informacyjne o kolei do granicy państwa

Na zdjęciu jadący pociąg fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Opracowujące studium wykonalności dla zadania Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica państwa konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o./ Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa zaprasza 16 listopada na spotkanie informacyjne. Projekt realizowany jest na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje linię kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia stacjonarnie organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu w formie wideokonferencji on-line przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams.

Spotkanie ma na celu przedstawienie wybranego wariantu inwestycyjnego, a w tym planowanego zakresu inwestycji, który został opracowany w oparciu o dane zebrane w trzech turach konsultacji społecznych, prace koncepcyjne projektantów branżowych oraz uzgodnienia z wybranymi podmiotami zewnętrznymi. Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe dane o projekcie, a następnie zostanie zaprezentowany plan zagospodarowania terenu na obszarze miasta Bielsko-Biała.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu on-line proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia na adres konsultacje.lk139@infracd.pl do. 15 listopada br.

r