Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

Na zdjęciu widok na pociąg na torach fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Przypominamy, że dziś, 16 listopada o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące zadania Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica państwa.

Studium wykonalności dla tej inwestycji opracowuje konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. - Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. Projekt realizowany jest na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje linię kolejową nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony wybrany wariant inwestycyjny, a w tym planowany zakres inwestycji, który został opracowany w oparciu o dane zebrane w trzech turach konsultacji społecznych, a także prace koncepcyjne projektantów branżowych oraz uzgodnienia z wybranymi podmiotami zewnętrznymi. 

Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe dane o projekcie, a następnie zostanie zaprezentowany plan związanego z tą inwestycją zagospodarowania terenu na obszarze Bielska-Białej.

https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/spotkanie-informacyjne-o-kolei-do-granicy-panstwa

https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne