Społecznie na rzecz niepełnosprawnych

Na zdjęciu członkowie ustępującej rady fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB

25 maja w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odbyło się spotkanie kończące kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  

- To wspaniałe, że są tacy ludzie, jak państwo, którzy pomimo wielu swoich obowiązków znajdują czas i przede wszystkim chcą dzielić się społecznie swoim doświadczeniem i wiedzą – mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk, która wzięła udział w tym spotkaniu wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Swoje słowa przewodnicząca RM skierowała do kończącej właśnie kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w której zasiadali - Rozetta Michnik, Paweł Pajor, Ewa Swatek, Ewa Ucher i Tadeusz Gierycz.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym funkcjonującym przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Rada składa się z 5 osób, spośród których 4 osoby są typowane przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej, natomiast jedna osoba to przedstawiciel Urzędu Miejskiego. 

Dzięki pracy rady i jej wskazówkom wiele miejskich inwestycji oraz innych działań podejmowanych przez Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne przeprowadzanych było z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Członkowie rady, konsultując projekty miejskie, oceniają je pod kątem potrzeb wynikających z różnych dysfunkcji - wzroku, słuchu, narządu ruchu - aby zapewnić pełną dostępność miasta Bielska-Białej. 

Podczas spotkania w Ratuszu przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Rozetta Michnik przedstawiła sprawozdanie z najważniejszych działań tego gremium. W kadencji 2019-2023 rada odbyła 65 posiedzeń (w tym też - ze względu na pandemię - posiedzeń zdalnych), podczas których podjęła 248 uchwał. Rada opiniowała projekty poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych czy projektujących miejskie inwestycje. Z kolei Paweł Pajor nakreślił nowe zadania, jakimi powinna się zająć nowo powołana Powiatowa Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

11 kwietnia br. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił, zgodnie z obowiązującymi przepisami, że organizacje pozarządowe działające na terenie miasta - realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - mogą zgłaszać po jednym kandydacie do nowej rady, w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W najbliższym czasie prezydent powoła nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kolejną kadencję. 

JacK

 

   Na zdjęciu Rozetta Michnik z mikrofonem 
Na zdjęciu Paweł Pajor

Na zdjęciu przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk
zdjęcia: Jacek Kachel / Wydział Prasowy UMBB

 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie