Śmieć z głową

na zdjęciu logo firmy Suez

W ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia oraz Światowego Dnia Środowiska SUEZ Bielsko-Biała S.A. przeprowadzi 9 czerwca edukacyjną grę miejską uczącą selektywnego zbierania odpadów.

Głównym celem akcji pn. Rywalizacja Miejska Śmieć z głową jest propagowanie proekologicznych zachowań wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych.

Rywalizacja rozpocznie się na Rynku o godzinie 14.00. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie wszystkich wskazówek pozostawionych przez organizatora w wybranych miejscach na terenie miasta i prawidłowe wykonanie wszystkich zadań w jak najkrótszym czasie. Meta przewidziana jest na Placu Bolka i Lolka przy Centrum Handlowym Sfera II. Pozostałe miejsca rywalizacji są częścią gry, a ich ustalenie i odnajdywanie przez uczestników to jeden z elementów akcji.

Partnerem akcji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
Osoby chcące wziąć udział w rywalizacji mogą się zgłaszać do 8 czerwca do godziny 15.00, wysyłając e-maile na adres: marketing.bb@sitapolska.com.pl. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Wszystkie dokumenty związane z akcją, w tym formularze zgłoszenia znaleźć można pod adresem: http://www.suez.bielsko.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-bielska/244-rywalizacja-miejska-smiec-z-glowa

oprac. JacK