Śląskie NOWEFIO

Baner informacyjny

Młode organizacje pozarządowe z województwa śląskiego oraz grupy nieformalne mogą zgłaszać się po granty na lokalne inicjatywy w ramach programu Śląskie NOWEFIO.

Trwa nabór wniosków do programu grantowego Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023 realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wnioski należy składać w generatorze witkac.pl do 20 września 2021 roku do godziny 12.00.

Program grantowy Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023 to szansa na pozyskanie grantów w wysokości do 8 tys. zł - konkurs Mikrodotacje na realizację lokalnych inicjatyw oraz 6 tys. – konkurs Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji.

Uprawnionymi do wnioskowania są młode organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, a kwota ich przychodów za ostatni rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł. Młode organizacje mogą wnioskować o granty na lokalne inicjatywy lub na rozwój instytucjonalny.
Wnioskodawcami mogą być również grupy nieformalne składające się z minimum 3 pełnoletnich osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, a także grupy nieformalne wraz z patronem (tzn. z inną organizacją pozarządową). Grupy nieformalne mogą wziąć udział w konkursie na lokalne inicjatywy.

Dotacje na realizację lokalnych przedsięwzięć można przeznaczyć na dofinansowanie działań w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, które będą odbywać się na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo, wszyscy zainteresowani, po uprzednim kontakcie z operatorami konkursu, mają możliwość skorzystania ze wsparcia animatora, który pomoże w opracowaniu pomysłu oraz wesprze w przypadku problemów z wypełnieniem wniosku.

Operatorami konkursu są Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Więcej informacji na stronie: www.fio.bcp.org.pl oraz na profilu na FB Śląskie NoweFio.
Kontakt:
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699713353, 699713283, fio@bcp.org.pl
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych tel. 327395512, 32 4237034, fio@cris.org.pl


Szkolenia NOWEFIO

9 września o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej przy ul. Zacisze 5 odbędzie się szkolenie Jak przygotować wniosek do programu Śląskie NOWEFIO?.

Na 17 września o godz. 19.00 zaplanowano webinarium Przygotowanie wniosku o dotację i promocja działań projektowych. Spotkanie to będzie w formie zdalnej na platformie Google Meet.

Zgłoszenie na szkolenia: fio@bcp.org.pl, więcej informacji tel. 699713353.