Śląski pakiet dla gospodarki

Plakat śląski pakiet dla gospodarki Plakat

Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Inicjatorem powstania programu jest marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Pakiet obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł.

Śląski pakiet dla gospodarki koncentruje się na kilku płaszczyznach działań. Uruchomiona została również infolinia pod nr tel. 32 77 40 877 czynna w godz. 8.00-18.00

Szczegółowe informacje na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/

 

Śląski pakiet dla gospodarki
infolinia + 32 77 40 877

I filar
pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego
Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
Wydział Obsługi Pożyczek
+48 32 723 31 15
wp@fgsa.pl

II filar
wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
+48 32 757 33 11
wup@wup-katowice.pl

III filar
wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP wraz z uproszczeniami
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
+48 32 743 91 71
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

IV filar
samorządowe działania wspierające
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
+48 32 77 40 657
gospodarka@slaskie.pl

V filar
wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie
Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
+48 798 743 073
kontakt@sfr-slaskie.pl