Skarga na decyzję wojewody

Na zdjęciu sesja Rady Miejskiej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Podczas grudniowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego, który stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radę miejska w sprawie podniesienia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych. A zrobił to w taki sposób, że uchylił wcześniejsze rozwiązania, a zakwestionował zastosowanie nowych, co zablokowało w ogóle możliwość wypłacenia nauczycielom dodatków.

– W tym stanie prawnym mamy nowy regulamin zakwestionowany, a stary nie obowiązuje. Dlatego przedstawiany projekt uchwały skarżącej to rozstrzygniecie nadzorcze wojewody – wyjaśniał dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.

Odpowiadając radnemu Januszowi Buzkowi, który przypomniał, że celem nowych rozwiązań była podwyżka dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, które nie były zmieniane od 10 lat, prezydent Jarosław Klimaszewski zapewnił, że trwają prace nad projektem nowej uchwały, przyznając, że miasto z winy wojewody nie mogło wypłacić nauczycielom 4,5 mln zł. Radni poparli skargę jednogłośnie.

kk