Sesja Rady Miejskiej

Na zdjęciu pusta sala sesyjna fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

XXVIII sesję Rady Miejskiej Bielska-Białej na 28 stycznia br. zwołał przewodniczący RM Janusz Okrzesik. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 i zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w zdalnym trybie obradowania.
Jawność sesji zostanie zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej pod adresem https://rm.bielsko-biala.pl/transmisja-obrad.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej dostępny jest w załączniku poniżej.