SEP i ZIITS działają od wieku 100-lecie

Na zdjęciu prezes SEP Piotr Szymczak Prezes SEP Piotr Szymczak; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 100-lecie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych bielsko-bialskie oddziały tych organizacji świętowały wspólnie  6 grudnia 2019 r. w sali Naczelnej Organizacji Technicznej.

Uroczyste spotkanie odbywało się pod patronatem prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego, w imieniu którego gratulacje i życzenia jubileuszowe przekazał zastępca prezydenta Adam Ruśniak. W spotkaniu udział wzięli członkowie stowarzyszeń technicznych z kilku miast, a także przedstawiciele branżowego przemysłu oraz samorządowcy. Wiele osób zabierających głos gratulowało obu organizacjom wspólnego świętowania ich stulecia.

Historię Stowarzyszenia Elektryków Polskich od chwili jego powołania przypomniał prezes SEP Piotr Szymczak, przywołując postaci inżynierów, którzy jeszcze w czasach zaborów widzieli potrzebę zrzeszania się. W czerwcu 1919 r. sześć ośrodków powołało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Spełniało ono ważną rolę w dwudziestoleciu międzywojennym, integrując środowisko, uczestnicząc w budowie prawa energetycznego, a nawet scalając fachowe słownictwo, wcześniej różne w poszczególnych zaborach. Do wybuchu wojny odbyło się 11 walnych zgromadzeń, którym towarzyszyły wystawy elektrotechniczne. Ostatnie w Katowicach i Cieszynie.

– Byliśmy stowarzyszeniem elitarnym, zrzeszaliśmy 1,5 tysiąca osób. Członkami byli znani profesorowie, również zagraniczni, wśród nich Marconi, a także Ignacy Mościcki – podkreślał P. Szymczak. W roku jubileuszowym odbył się 3.Kongres Elektryków Polskich 2-3 kwietnia 2019 r. i 39. nadzwyczajny zjazd. SEP zorganizował też spotkania jubileuszowe we Lwowie i w Wilnie.

Dziś SEP liczy 23 tys. członków w 50 oddziałach na terenie kraju. Działa 100 komisji kwalifikacyjnych elektryków. Stoją przed nim wyzwania, które sformułował prezes.

– Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy. Dotąd ludzkość nie doświadczyła takiej transformacji. SEP musi wzmocnić własną działalność gospodarczą, być nowoczesny, dobrze zorganizowany, a inżynierowie muszą znać najnowsze technologie. Stowarzyszenie powinno też zadbać o przyciągnięcie w swe szeregi młodzieży i rozszerzyć współpracę międzynarodową – stwierdził prezes SEP Piotr Szymczak.

W roku 1919 zostało też powołane do życia Zrzeszenie Gazowników Polskich pod kierunkiem inż. Adama Teodorowicza. Wiele razy zmieniało nazwę. W roku 1930 utworzono trzy sekcje branżowe – gazowniczą, wodociągowo-kanalizacyjną i higieniczno-sanitarną. W roku 1936 na zjeździe we Lwowie dano mu nazwę Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych. Od roku 1937 działały oddziały – Lwowski, Śląsko-Krakowski, Pomorski, Poznański, Wileński, Lubelski. W roku 1952 otrzymało nazwę Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych. Miało 10 oddziałów. Na zjeździe w Toruniu w roku 1957 uchwalono nowy statut i obecną nazwę Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Obecnie prezesem zrzeszenia jest Krystyna Korniak-Figa. Bielski oddział utworzono w roku 2015, jest on jednym z 21 w kraju. 100-lecie świętowano w maju 2019 roku w Warszawie.

Osobą, którą tego dnia wspomniano szczególnie, był – noszący miano polskiego Edisona – Karol Franciszek Pollak, światowej sławy elektrotechnik, wynalazca, autor 98 patentów, który ostatnie lata życia spędził w Białej Krakowskiej, gdzie został też pochowany po nagłej śmierci w wieku 69 lat. Jest on patronem bielskiego Oddziału SEP. Barwnie opowiedział o nim historyk dr Jerzy Polak, skupiając się szczególnie na jego związkach z naszym miastem, do którego przyjechał  w roku 1922, by zbudować na Leszczynach fabrykę akumulatorów. Była to postać wybitna, wynalazca, m.in.  akumulatorów właśnie, a także przedsiębiorca, który pierwszą produkcję swego wynalazku uruchomił we Francji i Niemczech. Po powrocie do odrodzonej Polski trafił do Warszawy, a potem do naszego miasta, wybranego – jak uzasadniał historyk – ze względu na wyjątkowo dogodne położenie i wysokie uprzemysłowienie.

Postać pioniera światowego przemysłu akumulatorowego upamiętnia od 6 grudnia tablica jemu poświęcona, odsłonięta podczas jubileuszowego spotkania w budynku NOT.

Wcześniej zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak wspomniał o koncepcji postawienia pomnika Karola F. Pollaka przed budynkiem Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.

kk