Seniorzy w nowym miejscu

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

Rozpoczęła się kolejna międzynarodowa inicjatywa Akademii Seniora, która ma pomóc zrozumieć, co przeżywa osoba starsza w nowym miejscu, i nauczyć sposobów pomagania jej w adaptacji. Jedną z metod takiej pomocy jest arteterapia.

22 marca w Domu Opieki Samarytanin spotkali się partnerzy projektu Stworzenie metody arteterapii dostosowanej do potrzeb nowo przybyłych pensjonariuszy do domów seniora w regionie V4. Projekt jest finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego. W spotkaniu na jego temat wzięli udział przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czterech Domów Pomocy Społecznej, a także Stowarzyszenia Akademia Seniora.

- Akademia Seniora jest partnerem w tym międzynarodowym projekcie. Wspólnie z partnerami ze Słowacji, Czech i Węgier opracowuje nową metodę procesu adaptacji za pomocą arteterapii dla osób starszych, które przybywają do domów seniora i muszą przystosować się do nowego miejsca i nowych ludzi - informuje prezes Stowarzyszenie Akademia Seniora Lilianna Zarębińska. 

Owocem projektu będzie podręcznik do arteterapii, który zostanie wydany w czterech językach jako pomoc dydaktyczna dla terapeutów i pracowników socjalnych z domów opieki w regionie V4. 
Już od roku Akademia Seniora przygotowuje materiały, które znajdą się w podręczniku. Wspólnie z pracownikami Domu Opieki Samarytanin i seniorkami z grupy rękodzieła prowadzi zajęcia artystyczne w celu poprawienia sprawności manualnej, sensorycznej i emocjonalnej podopiecznych. Zajęcia są wzbogacające dla obu grup nie tylko z uwagi na dzielenie się technikami, ale przede wszystkim z powodu emocji tworzących się w ich trakcie. Każde zajęcia są potem bardzo dokładnie opisywane pod względem warsztatowym, a także ich walorów kreatywnych i edukacyjnych. 
Ponadto podopieczni Samarytanina biorą udział w zajęciach w Willi Sixta i Galerii Bielskiej BWA, który przygotowują ich do odbioru sztuki prezentowanej przez profesjonalnych artystów. 
- Zajęcia te rozbudzają zainteresowania seniorów, zachęcają do bardzo ciekawych wypowiedzi i są wielkim przeżyciem emocjonalnym. W rezultacie seniorzy - zainspirowani tym, co zobaczyli wcześniej na zajęciach - przygotowują własne instalacje artystyczne - podkreśla Lilianna Zarębińska.

W czasie konferencji w Samarytaninie koordynator projektu Stworzenie metody arteterapii dostosowanej do potrzeb nowo przybyłych pensjonariuszy do domów seniora w regionie V4 Regina Loviskowa omówiła cel i stan zaawansowania przedsięwzięcia. Partnerzy wymienili się doświadczeniami, przedstawili wyniki prowadzonych w poszczególnych domach opieki zajęć z arteterapii; przeprowadzono także dyskusję na temat nowych metod i technik arteterapii. 

Konferencję poprzedziły warsztaty z arteterapii z mieszkańcami DO

Samarytanin. 

Organizatorami konferencji były Stowarzyszenie Akademia Seniora i Dom Opieki Samarytanin.

oprac. JacK 
 

Na zdjęciu stojący ludzie

Na zdjęciu stojący ludzie