Seniorzy do pędzli i piór!

Na zdjęciu plakat Konkurs artystyczny dla seniorów, plakat organizatora

Fotografia, wiersz, proza lub praca plastyczna wykonana przez osobę 60 plus może wygrać w konkursie Senior – Moje miasto Bielsko i Biała – 70 lat razem. Prezydent Bielska-Białej zaprasza wszystkich seniorów - bielszczan do wzięcia udziału w tym konkursie.

Konkurs towarzyszy dorocznym Dniom Seniora w Bielsku-Białej. Jego tegoroczna edycja ma pokazać, w jaki sposób seniorzy widzą Bielsko i Białą w związku z 70. rocznicą połączenia obu miast.

Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonalny twórca – osoba w wieku powyżej 60. roku życia zamieszkująca na terenie Bielska-Białej, zgłaszająca jedną pracę w wybranej kategorii.
Kategorie konkursowe są cztery, można wybrać jedną z nich:
- fotografia (wykonanie jednego zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego, oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarach A5, A4 lub A3);
- praca plastyczna (wykonanie jednej pracy na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno i in.) w maksymalnym rozmiarze A2 lub mniejszym, w dowolnie wybranej technice);
- wiersz lub proza (napisanie maksymalnie do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą trzech stron A4, lub maksymalnie trzech stron A4 tekstu prozatorskiego);
- rękodzieło (stworzenie jednego wyrobu w dowolnej technice rękodzielniczej, w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne).
Tematyka prac powinna nawiązywać do tematu konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 13 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225) prac artystycznych oznaczonych wyłącznie pseudonimem wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszenia. Dane osobowe winny być podane na formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs artystyczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2021 roku oraz opatrzonej pseudonimem.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie www.seniorzybielsko.pl oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, piętro 2, pokój 225. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej UM – telefon nr 33 4971492, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.


JacK

Na zdjęciu plakat