Samorządowy Lider Edukacji

Na zdjęciu naczelniczka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Agnieszka Herma Na zdjęciu naczelniczka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Agnieszka Herma

Bielsko-Biała z certyfikatem Samorządowy Lider Edukacji. To potwierdzenie osiągnięć miasta w dziedzinie rozwoju edukacji, wspierania młodzieży oraz współpracy ze środowiskami szkolnymi i edukacyjnymi. Certyfikat jest przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, w tym roku wraz z miastem Katowice - partnerem projektu.

Uroczysta gala rozdania certyfikatów samorządom z całego kraju odbyła się w marcu w Pałacu Młodzieży im. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach. Była to 13. edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw Samorządowy Lider Edukacji. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu Bielsku-Białej certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji 2024. W imieniu prezydenta miasta statuetkę i certyfikat odebrała naczelniczka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Agnieszka Herma.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikuje samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki. Certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych znaków jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Organizacja od ponad dekady corocznie wyróżnia najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce.

Miasto Bielsko-Biała prowadzi 90 jednostek oświatowych, w tym szkoły, przedszkola i szkoły integracyjne, specjalne, placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ośrodek doskonalenia nauczycieli. Oświata zajmuje szczególne miejsce wśród priorytetów polityki miejskiej. Miasto co roku przeznacza znaczne kwoty na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Większość obiektów szkolnych wyposażona jest w nowoczesne boiska wielofunkcyjne, a w podstawówkach od lat realizowany jest program powszechnej nauki pływania. Na uwagę zasługuje dostępność do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ubiegłym roku miasto oddało do użytku nowy budynek przedszkola, a dwa inne rozbudowano.

Bielsko-Biała podejmuje także aktywne działania na rzecz rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego, głównie zawodowego. W tym celu opracowano Bielsko-bialski model doradztwa zawodowego i podpisano porozumienie o wspieraniu lokalnego rynku pracy z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy, Bielskiego Cechu Rzemiosł, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM i ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.

Prezydent powołał pełnomocnika do spraw ludzi młodych, który koordynuje zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W mieście realizowany jest program Za życiem zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych; są to dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dużą wagę przywiązuje się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, w odniesieniu zarówno do uczniów wymagających wsparcia, jak i do tych szczególnie uzdolnionych.

Od 2023 roku pod patronatem prezydenta realizowany jest Miejski program wspierania odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Początkowo w formie cyklu konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych, a od września ubiegłego roku dla rodziców uczniów przez mobiDziennik w postaci m.in. cyklu filmów instruktażowych.

W Bielsku-Białej funkcjonuje program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych. Wyróżniające się osoby otrzymują jednorazowe stypendia.

Miasto stawia też na podnoszenie kompetencji nauczycieli, o czym świadczy utworzenie i funkcjonowanie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Nauczyciele corocznie nagradzani są nagrodą prezydenta miasta w uznaniu za osiągnięcia edukacyjne, ale także, od dwóch lat, dodatkowo otrzymują nagrody za osiągnięcia uczniów w dziedzinie sportu.

źródło: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego