Rozbudowa systemu ITS

Na zdjęciu widok z kamer fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

ITS będzie działał na kolejnych arteriach komunikacyjnych w Bielsku-Białej. Zaplanowano rozbudowę Inteligentnego Systemu Transportowego na trasie o długości 11 km.

Została zawarta umowa na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej. Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego w latach 2014-2018 projektu Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 11 438 546,39 zł, dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 999 219,33 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa funkcjonalna i terytorialna istniejącego Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej, co ma przyczynić się do usprawnienia ruchu zarówno transportu publicznego, jak i indywidualnego. Projekt obejmuje m.in. rozbudowę - systemu zarządzania ruchem i podsystemu monitoringu wizyjnego na kolejnych skrzyżowaniach dróg, podsystemu dynamicznej informacji pasażerskiej - oraz budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców, w tym także informacji parkingowej oraz informacji zmiennej treści.

Dzięki realizacji tego projektu do systemu ITS w Bielsku-Białej włączone zostaną kolejne arterie komunikacyjne o długości 11 km, w tym w szczególności ciąg drogi wojewódzkiej nr 942, która rozpoczyna się na węźle Bielsko-Biała–Wapienica na drodze ekspresowej S52, w granicach miasta biegnie ulicami: Międzyrzecką, Cieszyńską, śródmiejską obwodnicą zachodnią oraz ulicą Bystrzańską.

Głównym celem rozbudowy ITS jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego względem transportu indywidualnego i wzrostu liczby osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport indywidualny. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu w mieście oraz zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego połączone ze skróceniem czasu przejazdu taborem publicznej komunikacji pasażerskiej. Znaczącymi aspektami są też: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, CO2 i hałasu, zwiększenie przepustowości dróg miejskich, szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz zmniejszenie liczby wypadków.

opr. JacK

logo