Rowerzystom będzie lepiej

na zdjęciu rowerzyści na ulicy ratuszowej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Od września rowerzyści będą mogli korzystać z zamkniętych dla nich dotąd ulic w samym centrum Bielska-Białej. Otwarte dla rowerów ulice, nowe oznakowania i zastosowanie kontraruchu na niektórych odcinkach dróg - to tylko niektóre z udogodnień, jakie na wrzesień przygotowuje dla rowerzystów. Miejski Zarząd Dróg.

Zatwierdzony jest już projekt organizacji ruchu dla trasy rowerowej wiodącej od bielskiego Ratusza poprzez ulice: Ratuszową, 11 Listopada, Cechową, Wałową, Podwale i Jana Kilińskiego aż do Michała Grażyńskiego. Szczególnie ważna dla rowerzystów jest zmiana na ul. 11 Listopada, na której niejednokrotnie dochodził do spięć pomiędzy pieszymi a rowerzystami, którzy uważali, że marmurowe płytki to dla nich przeznaczony tor jazdy, gdy tymczasem do tej pory formalnie cykliści nie mogli poruszać się po tej ulicy.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, w najbliższym czasie wykonawca przystąpi do montażu oznakowania pionowego i malowania poziomego trasy rowerowej wiodącej przez centrum miasta. W jej ciągu zostaną zastosowane nowe rozwiązania, takie jak kontraruch, kontrapas, a na nawierzchni ulic pojawią się piktogramy w kształcie roweru pokazujące kierunek jazdy. Będzie to pierwsze oznakowanie tego typu w Bielsku-Białej. W ten sposób miasto realizuje kolejny etap zapowiadanych zmian mających ułatwić bezpieczny przejazd rowerem przez centrum miasta na osi północ-południe.

Przygotowany przez MZD projekt wpisuje się w korytarz powstającej etapami trasy regionalnej nr 17 wiodącej z północy województwa śląskiego do granicy ze Słowacją. Na europejskie środki z pewnością przyjdzie jeszcze nieco poczekać, ale aby zwiększyć szanse ich pozyskania, już teraz władze Bielska-Białej proponują zawarcie porozumień z sąsiednimi gminami, np. Wilkowicami.

Tymczasem to, co miasto może zrobić samodzielnie, dzieje się już dziś. MZD przedłuża więc istniejącą trasę rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Białej, której zakończenie znajduje się dziś na wysokości krzywego mostku obok bielskiego Ratusza. Dalej rowerzyści dwoma stronami placu Ratuszowego po śladach wyznaczonych przez znaki P27 (znak poziomy – piktogram roweru z kierunkiem jazdy) przejadą oznakowanym przejazdem w ul. Ratuszową. Stamtąd dalej ulicami 11 Listopada i Cechową ruch rowerowy będzie się odbywał zgodnie z istniejącą organizacją ruchu, jednak przy zastosowaniu kontraruchu (organizacja ruchu drogowego dająca możliwość poruszania się rowerem w kierunku przeciwnym do ogólnej organizacji ruchu).

W rejonie ronda turbinowego na ul. Wałowej, przy pomocy oznakowania pionowego i poziomego, zaprojektowano odcinki drogi dla rowerów oraz przejazdy dla rowerzystów w poprzek dróg dochodzących do ronda. Na chodniku przylegającym do ronda zostanie oznaczona droga dla pieszych i rowerów.

Po bezpiecznym pokonaniu ronda rowerzyści zostaną skierowani w ul. Podwale. Tu, na odcinku od ul. Okrzei do ul. J. Kilińskiego po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano kontrapas. Drugi kierunek będzie się odbywał zgodnie z ruchem ogólnym. Aby uzyskać potrzebną szerokość jezdni, MZD na ul. J. Kilińskiego zmieni sposób parkowania pojazdów ze skośnego na równoległy. Zmniejszenie liczby miejsc do parkowania w tym miejscu zrekompensuje zaś dodatkowy parking (z parkowaniem równoległym) wzdłuż ul. Podwale. Na skrzyżowaniu ulic Podwale/Okrzei drogowcy zaplanowali także zmianę organizacji ruchu polegającą na poprowadzeniu pierwszeństwa po łuku tych ulic.

Zmiany wejdą w życie we wrześniu br.


oprac. JacK