Rondo prawie gotowe

Na zdjęciu rondo u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy w Bielsku-Białej - prace drogowe fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Końca dobiega budowa ronda u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Józefa Lompy w Bielsku-Białej. Ostatnie roboty miały być wykonane do końca pierwszego tygodnia grudnia, jednak plany pokrzyżowała pogoda. Opady śniegu i mróz zatrzymały prace na kilka dni, ich zakończenie opóźni się prawdopodobnie o dodatkowy tydzień.

Aby sfinalizować prace przy budowie ronda, drogowcy muszą jeszcze położyć ostatnią warstwę nawierzchni – bitumiczną, tzw. ścieralną. Poza tym zostały jeszcze prace porządkowe – związane ze spoinowaniem bruków, czyli wypełnieniem przestrzeni pomiędzy kostkami. Trwają też roboty na placu podjazdowym - przyszłym parkingu dla autokarów. W tym miejscu nie pojawi się jeszcze docelowa nawierzchnia, z uwagi na to, że w przyszłości zostanie tam wybudowany wielopoziomowy parking. Prace dotyczą też ulicy Mikołaja Kopernika i wykładania bruku na chodnikach.

- Ten pierwszy atak zimy trochę nam wstrzymał prace – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. - Dopiero od 3 grudnia temperatury mają być powyżej zera, więc aura wydłuży prace na rondzie o kolejny tydzień – dodaje.

Na ulicy Cieszyńskiej nadal trwają też intensywne prace na odcinku od ronda Hulanka do granic miasta. Jest to obecnie największa inwestycja w Bielsku-Białej. W jej ramach przebudowanych zostało lub zostanie 17 skrzyżowań, a nowy układ drogowy obejmuje ponad 8 km ulic – w tym prawie 4 km samej ul. Cieszyńskiej i ponad 4 km ulic mniejszych, łączących się z zasadniczą arterią. Ulica zmienia się z miesiąca na miesiąc. Cześć jest już właściwie gotowa, natomiast na przełomie roku najwięcej dzieje się na najtrudniejszym odcinku - pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Skrzydlewskiego i Wapienicką.

Emilia Klejmont