Rok 2022 na drogach

Na zdjęciu siedzący policjant fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Policja podsumowała miniony rok. Na drogach naszego regionu w 2022 roku wydarzyło się mniej kolizji i wypadków drogowych, mniej osób zostało rannych, jednak były ofiary śmiertelne. 

Stan bezpieczeństwa na drogach się poprawia. Ze wstępnych danych statystycznych wynika, że w całym 2022 roku na drogach w Bielsku-Białej i powiecie bielskim doszło do 76 wypadków drogowych (spadek o 9 w stosunku do roku 2021), w których 7 osób zginęło (tyle samo co w 2021), a 75 osób zostało rannych (spadek o 24). Odnotowano ponad 3640 kolizji drogowych (spadek o prawie 700). Wśród ofiar śmiertelnych większość stanowili niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - czterech pieszych i jeden rowerzysta.


Niepokojący jest wzrost liczby zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy uczestników, w szczególności pieszych. W statystykach odnotowano 84 zdarzenia z pieszymi, w tym 24 wypadki i 60 kolizji. Duża część z tych zdarzeń miała miejsce na oznakowanych przejściach dla pieszych. 


Tu warto zadać sobie pytanie, czy pośrednią przyczyną tych zdarzeń nie jest obowiązujący od kilku lat przepis o pierwszeństwie pieszych na przejściach, a właściwie jego błędna interpretacja. Wielu pieszych uważa, że mają bezwzględne pierwszeństwo w każdej sytuacji i nie pamięta o obowiązku zachowania przy przechodzeniu szczególnej ostrożności, a skutek jest taki, że piesi w obrębie przejść dla pieszych w ogóle nie zwracają uwagę na samochody. Stąd liczne wtargnięcia i zdarzenia drogowe. 


Policjanci bielskiej komendy zatrzymali 502 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu powyżej 0,5 promila) bądź pod wpływem środków odurzających i 125 kierujących pod po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi 0,2-0,5 promila). W 2021 było to odpowiednio 564 i 146 osób. Kierowcy na podwójnym gazie spowodowali 85 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków (w 2021 roku – 86 zdarzeń, w tym 9 wypadków). Na szczęście w minionym roku nikt nie zginął w zdarzeniu spowodowanym przez nietrzeźwych kierujących.


Ponadto policjanci zatrzymali 77 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, tj. o 27 mniej niż w 2021 r.


opr. JacK