Rewitalizacja a społeczeństwo

Wizyta studyjna w Ratuszu fot. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała współpracuje na arenie międzynarodowej w zakresie badania wpływu rewitalizacji na społeczeństwa miast. Nasze miasto to jeden z dziesięciu członków europejskiego projektu, którego liderem jest włoskie Cinisello Balsamo. Celem projektu jest priorytetowe traktowanie wpływu rewitalizacji miast na ich tkankę społeczną.

W dniach 8-9 listopada Bielsko-Białą odwiedzili lider projektu i główna ekspertka sieci planowania działań programu URBACT IV - Massimo Capano i Liat Rogel.

W imieniu prezydenta Bielska-Białej gości przywitał zastępca włodarza Adam Ruśniak. W swoim przemówieniu podkreślił, że projekty sieciowe są dla europejskich miast doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i bogatym źródłem inspiracji do podejmowania działań na rzecz nowoczesnego rozwoju. Zaznaczył, że uczestnictwo Bielska-Białej w projekcie poszerzy horyzonty samorządu w zakresie tego, jak skutecznie realizować działania rewitalizacyjne wspólnie z mieszkańcami, co w przyszłość pozwoli podejmować jeszcze bardziej efektywne działania na rzecz rozwoju miasta.

Goście poznali członków Lokalnej Grupy URBACT (LGU), którą tworzą główni interesariusze procesu rewitalizacji. Członkowie LGU zaprezentowali obszary swojej działalności, czyli to, czym na co dzień zajmują się w mieście. Ponadto wizytujący miasto mieli okazję zapoznawać się z lokalnymi uwarunkowaniami w zakresie rewitalizacji, w szczególności społecznymi. Uczestnicy spotkania wzięli udział w spacerze badawczym, aby lepiej poznać problemy, a także zobaczyć dotychczasowe osiągnięcia miasta w tej dziedzinie. Trasa przejścia przebiegała od pl. Fabrycznego poprzez bielski Rynek, ul. 11 Listopada do pl. Wojska Polskiego.

W drugim dniu wizyty, podczas warsztatów, główny ekspert przedstawił zebranym metodologię programu i narzędzia URABCT. Omówiono, w jaki sposób efektywnie identyfikować i formułować problemy, jak kształtować wizję rozwoju oraz jak planować działania mające przeciwdziałać kryzysom w sposób zintegrowany. Praca sieci będzie skupiać się przede wszystkim na stworzeniu systemu oceny wpływu społecznego rewitalizacji, a także na planowaniu działań, które w obszarze problemów każdego z miast będą prowadzić do wzrostu atrakcyjności przestrzeni miejskiej czy poprawy jakości życia mieszkańców.

Na bazie tych informacji, członkowie LGU przedstawili swoje spojrzenie na zjawiska kryzysowe, w szczególności w śródmieściu Białej, i działania, które w ich ocenie mogą pomóc w rozwiązaniu problemów. Tu problemem jest głównie wyludnienie i utrata atrakcyjności głównego deptaka tej części miasta - ulicy 11 Listopada. Rozmawiano również o planowanych zmianach funkcjonalno-przestrzennych na pl. Fabrycznym.

Wizyty studyjne u wszystkich partnerów mają na celu wychwycenie wspólnych aspektów łączących ze sobą miasta. Pozwoli to na zaplanowanie działań w każdym z nich, w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań. W trakcie części warsztatowej udało się zidentyfikować kilka wspólnych wątków problemowych, z którymi zmagają się również inni partnerzy projektu, w tym m.in. potrzebę aktywizacji mieszkańców w obszarze centrum miasta i towarzyszące temu problemy, dużą liczbę pustostanów - szczególnie lokali o charakterze handlowo-usługowym w centrum czy konieczność poprawy jakości budynków mieszkalnych.

Wizyta studyjna była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć Bielska-Białej w zakresie rewitalizacji.

źródło: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

oprac. ek