Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 

Na zdjęciu dziewczynka na drodze i napis o naborze

Od 2 do 12 kwietnia potrwa nabór do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2024/2025. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na rekrutację. Niezbędne szczegóły i dokumenty znajdują się na stronie https://zlobekbielsko.pl/rekrutacja.

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać ze strony internetowej Żłobka Miejskiego lub osobiście w sekretariacie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 (karta zgłoszenia dla kandydatów nowo przyjmowanych lub deklaracja o kontynuowaniu pobytu w Żłobku - dla dzieci które już do Żłobka uczęszczają). Do kart zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki - informacja o załącznikach znajduje się w kartach zgłoszenia (zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu; kserokopia karty RODZINA+).

Wnioski wypełnione niekompletnie, bez wymaganych załączników, nie będą rozpatrywane. 

Kompletne wnioski należy dostarczyć osobiście do wyznaczonego punktu w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 od 2 do 12 kwietnia według harmonogramu, który znajduje się na stronie internetowej https://zlobekbielsko.pl/rekrutacja. Tam też znajdują się szczegółowe informacje na ten temat, wzory wymaganych dokumentów i regulamin rekrutacji. 

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na rekrutację. Po zakończeniu naboru komisja ogłosi wyniki, które ukażą się na stronie internetowej oraz w siedzibie Żłobka w formie anonimowej poprzez nadany  numer. 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 4962182 lub 33 4964223 wew. 21.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających do żłobka mają obowiązek złożenia w trakcie rekrutacji deklaracji o kontynuowaniu pobytu.

oprac. ek