Rekord frekwencyjny w autobusach MZK

Na zdjęciu autobus fot. WK UM w BB

W dniu Wszystkich Świętych mieszkańcy Bielska-Białej bardzo chętnie jeździli miejskimi autobusami. Przypomnijmy, że tego dnia, zgodnie z decyzją prezydenta miasta, korzystanie z komunikacji miejskiej było bezpłatne.

Decyzja o bezpłatnych przejazdach 1 listopada miała przede wszystkim ułatwić dotarcie do bielskich nekropolii. We Wszystkich Świętych masowo odwiedzamy bliskich spoczywających na różnych cmentarzach. Dlatego tego dnia w rejonie cmentarzy panuje niesamowity ścisk. Co roku pojawiają się apele, aby w miarę możliwości ograniczyć indywidualne wyjazdy samochodem, a preferować komunikację miejską. W tym roku do tych apeli doszedł bardzo istotny argument ekonomiczny. 
Bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej dotyczyło wszystkich linii autobusowych MZK.

Miejski Zakład Komunikacyjny może odnotować sukces frekwencyjny. 1 listopada na linii nr 7, na trasie której znajduje się kilka dużych cmentarzy, zrealizowano łącznie ok. 170 kursów w obie strony. Rekordowa była również liczba przewiezionych tego dnia na tej linii pasażerów – 11.635, co daje średnio 68 pasażerów na kurs przy realizacji kursów w godzinach od 9.45 do 17.00 co 7,5 minuty. Jest to najwyższy wynik pomiarów badań napełnienia na linii nr 7 w dniu Wszystkich Świętych. Zwiększone liczby pasażerów były odnotowywane również na innych liniach komunikacyjnych. 

Tego dnia wprowadzono także nowe rozwiązanie w postaci tymczasowego buspasu na ul. Karpackiej pozwalającego na uprzywilejowanie transportu zbiorowego na newralgicznym odcinku przed cmentarzem komunalnym. Dzięki buspasowi udało się znacznie zmniejszyć opóźnienia w realizacji kursów autobusów. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w Kamienicy wymusiło również wyłączenie z ruchu kołowego ul. Niwnej – z wyłącznym dopuszczeniem ruchu transportu zbiorowego i dojazdu mieszkańców do posesji. Działanie to – podobnie jak wprowadzenie buspasa - wpłynęło na udrożnienie przejazdu autobusów i pozwoliło na ograniczenie opóźnień w kursowaniu linii.


oprac. JacK