Przystanek przy ul. Katowickiej jak nowy

Na zdjęciu przystanek fot. WK UM w BB

Wyremontowana została infrastruktura przystankowa przy ul. Katowickiej. Wzdłuż krawędzi peronów zamontowano antypoślizgową kostkę z wypustkami ułatwiającą osobom niewidomym bezpieczne poruszanie się po peronie przystankowym.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zakończył kolejną inwestycję związaną z przebudową infrastruktury przystankowej na obszarze miasta. Na ulicy Katowickiej kompleksowo wyremontowano przystanek Katowicka Królewska (150) kier. centrum. Zniszczona nawierzchnia zatoki z kostki brukowej została wymieniona na nawierzchnię betonową, a peron przystankowy został gruntownie przebudowany. Zastosowano na nim tzw. krawężniki peronowe, których kształt pozwala na bezpośredni podjazd autobusu do peronu przystankowego, a także zapobiega niszczeniu opon. 


Na górnej płaszczyźnie krawężników zastosowano powierzchnię antypoślizgową, która znacznie poprawia bezpieczeństwo w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusów, szczególnie dla osób starszych i pasażerów ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo wzdłuż krawędzi peronów zamontowana została antypoślizgowa kostka integracyjna z wypustkami ułatwiająca osobom niewidomym bezpieczne oczekiwanie i poruszanie się po peronie przystankowym. Wyremontowany został także chodnik wzdłuż ulicy Katowickiej zapewniający bezpieczne dojście do przystanku – informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.


oprac. JacK 
 

Na zdjęciu przystanek