Przybywa użytkowników dróg

Na zdjęciu rolkarka jadąca ścieżką rowerową Rolkarka jadąca ścieżką rowerową, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Piesi i osoby jeżdżące na rolkach zobowiązane są do korzystania z chodników lub dróg dla pieszych. Dla swojego bezpieczeństwa rolkarze powinni być wyposażeni w ochraniacze, kask i odblaski.

Użytkowników dróg - a także ich kategorii - ciągle przybywa. Po drogach poruszają się kierowcy samochodów, rowerzyści i piesi, ale także użytkownicy hulajnóg i rolkarze. Nie zawsze jest jasne, w jaki sposób poszczególni użytkownicy ruchu mają się na drogach zachowywać. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, osoby poruszające się na rolkach podlegają przepisom dotyczącym ruchu pieszych. Do tej pory nieuregulowana jest sprawa hulajnóg. 

Piesi i rolkarze są najsłabiej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej przypomina: Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Idący po poboczu lub jezdni pieszy jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Kiedy pieszych jest kilku, są oni obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Poruszający się po drodze po zmierzchu pieszy poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

opr. JacK
źródło: http://bielsko.slaska.policja.gov.pl/