Przepuszczalna kostka i podwieszane chodniki

Na zdjęciu ulica pocztowa Widok z drona na podstokową część ulicy Pocztowej i okolic, fot. MZD

W prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po raz pierwszy zastosuje przepuszczalną kostkę brukową oraz tzw. podwieszane chodniki.

Rozwój miasta to za każdym razem ingerencja w naturalną przyrodę, dlatego samorządy starają się maksymalnie zapobiegać wycinkom drzew i betonowaniu miejsc, które dotąd stanowiły przyrodniczy rezerwuar. Również Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej sięga po nowoczesne rozwiązania sprzyjające zachowaniu istniejącej zieleni.

Dobrym przykładem jest rozbudowa ulic Pocztowej i Startowej, gdzie dla zachowania cennego przyrodniczo drzewostanu powstanie chodnik rampowy (tzw. podwieszany). Ponieważ w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną cenne drzewa, w tym objęty ochroną pomnik przyrody, MZD zaproponował ochronę jego systemu korzeniowego poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone ponad powierzchnią gruntu. Konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, a to pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak przed inwestycją.

Kolejną innowacyjną technologią zastosowaną podczas inwestycji jest użycie przepuszczalnej kostki brukowej, która - spełniając podstawową funkcję utwardzenia chodnika - jednocześnie zachowuje się jak gąbka przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa, z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać wodzie opadowej i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka zostanie wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.

W kolejnych planowanych inwestycjach bielski MZD zamierza zastosować również inne proekologiczne rozwiązania – m.in. przepuszczalne nawierzchnie elementów chodnika i ścieżek rowerowych. Zurbanizowane tereny nie muszą być betonową pustynią, a opady deszczu nie powinny bezużytecznie spływać do kanalizacji deszczowej. Powinny bowiem służyć przyrodzie, czyli nam wszystkim.

oprac. JacK