Przemysłówka prezentuje modę

Na zdjęciu plakat fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Pierwszą wystawę prac plastycznych i graficznych uczniów klas 1-3 Bielskiej Szkoły Przemysłowej - prezentującą szkolne pracownie projektowe - można oglądać w sierpniu w Książnicy Beskidzkiej. 


Wybrane na wystawie prace uczniowskie ilustrują etapy kształcenia na kierunkach: technik przemysłu mody (projekty modowe) i cyfrowych procesów graficznych i poligrafii (projekty grafiki komputerowej). Są przeglądem twórczych możliwości młodzieży szkolnej. W Bilskiej Szkole Przemysłowej działa również pracownia druku ręcznego letterpress prowadzona przez Tomasza Ratajczaka. Druki z tej pracowni również prezentowane są na wystawie. 


Wystawa jest wynikiem podpisania w czerwcu br. porozumienia o współpracy pomiędzy Książnicą Beskidzką a Bielską Szkołą Przemysłową.
- Partnerstwo daje szansę na rozwój każdej z instytucji. To trwałe, efektywne ukierunkowanie na cele i transfer wiedzy, współpraca otwierająca na bogactwo doświadczeń zarówno Książnicy Beskidzkiej, jak i Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Partnerstwo to promocja rozpoznawalności wizerunku, koordynacja działań, wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń, budowanie relacji- podkreśla dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała.


JacK 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa

 

Na zdjęciu wystawa