Przemysłowa Herstoria 

Na zdjęciu plakat imprezy

18 maja w godz. 10.00-15.00 w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się seminarium na temat dziedzictwa przemysłowego i jego wpływu na teraźniejszość pod hasłem Przemysłowa herstoria w krajobrazie Bielska-Białej i Łodzi. Spotkanie organizują Oddziały Łódź i Katowice Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Citylabb Pracowania Badań i Innowacji Społecznych.

Wprowadzenia w tematykę dokonają - dr Małgorzata Tkacz-Janik, specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa niematerialnego z Instytutu im. Wojciecha Korfantego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Anna Skiendziel ze Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet.
W seminarium weźmie udział dr Izabela Desperak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, socjolożka gender, która współredagowała z Ingą Kuźmą książkę Kobiety niepokorne. Reformatorki - buntowniczki - rewolucjonistki. Herstorie. Opowie o kobietach nie tyle zapomnianych, co eksmitowanych z politycznej historii; o amputacji strajków łódzkich włókniarek z oficjalnej i zbiorowej pamięci i oddolnych próbach przywrócenia ich tamże.

O transformacji gospodarczo-ustrojowej w doświadczeniu włókniarek z Łodzi, Leśnej i Nowej Soli będzie mówić Marta Madejska reprezentująca Stowarzyszenie Topografie i Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf, autorka książki reportażowej Aleja Włókniarek.
Prelegentami seminarium będą także panowie. Dr Maciej Bujakowski, prezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwo Historycznego, przedstawi codzienne doświadczenia kobiet zatrudnionych w przemyśle włókienniczym w XIX i w XX w., opowie też o tym, w jaki sposób kobiety przeżyły upadek przemysłu włókienniczego w Bielsku-Białej, a jak w Łodzi. Z kolei dziennikarz i historyk Jacek Kachel będzie mówił o transformacji i czynnikach miejskiej odporności na katastrofy społeczno-ekonomiczne.

Dalszą cześć spotkania w KB wypełni debata pt. Pamięć i niepamięć: W jaki sposób przemysłowe dziedzictwo wpływa na teraźniejszość? Narracje o płci w świecie przemysłowym, między kolektywnym a indywidualnym doświadczeniem. Debatę moderować będą dr Daniela Dzienniak-Pulina z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Joanna Wróblewska-Jachna z UBB.

Spotkanie zakończy spacer historyczny.
- Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które otworzy dyskusję na temat dziedzictwa przemysłowego i jego wpływu na naszą teraźniejszość – piszą organizatorzy.

oprac. wag