Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego

Widok z drona na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego od Ronda Ofiar Katynia w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Widok z drona na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego od Ronda Ofiar Katynia w kierunku Ronda NSZZ Solidarność, fot MZD

Trwają przygotowania do przebudowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy rondem NSZZ Solidarność a rondem Ofiar Katynia. Wyeksploatowany wiadukt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstaną nowe obiekty. Rozpoczęcie robót zaplanowano na IV kwartał br.

Do inwestycji w tym newralgicznym dla transportu samochodowego miejscu Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotowuje się od dawna. Zamknięcie dla ciężkich pojazdów wysłużonego wiaduktu i poprowadzenie objazdów pobliskimi ulicami musi trwać możliwie najkrócej, stąd starania drogowców o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji.

Koncepcja przebudowy ulicy opierała się na wyborze spośród dwóch wariantów. W pierwszym zaproponowano budowę dwóch obiektów mostowych: jednego o długości 65 m nad linią kolejową oraz drugiego o długości 28 m nad wewnętrzną drogą zakładową BEFARED S.A. Między obiektami wykonany zostałby zbrojony nasyp gruntowy, obudowany ścianami czołowymi. Druga propozycja przewidywała odtworzenie jednego, długiego na 233 m mostu pomiędzy torami a drogą zakładową.

- Porównanie szacunkowych kosztów – 34 mln zł w pierwszym wariancie do prawie 46 mln zł w drugim - przesądziło o wyborze bardziej ekonomicznego, ale spełniającego wszystkie niezbędne wymogi rozwiązania. Jest ono przy tym szybsze w realizacji i tańsze w późniejszej eksploatacji. W efekcie układ drogowy będzie posiadał trzy pasy ruchu, z czego dwa w kierunku ronda Ofiar Katynia i jeden w kierunku ronda NSZZ Solidarność. W trakcie uzgodnień ze Zjednoczoną Beskidzką Inicjatywą Rowerową ustalono budowę ciągu pieszo-rowerowego o 3-metrowej szerokości po stronie północnej obiektu, połączonego z infrastrukturą rowerową po stronie ronda Ofiar Katynia. Przez rondo przeprowadzona zostanie także ścieżka rowerowa (północ-południe) biegnąca wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego - informuje dyrektor MZD Wojciech Waluś.

Długość rozbudowywanego odcinka ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego pomiędzy dwoma rondami wynosi 586 metrów. Prócz rozbiórki wiaduktu i budowy nowego nasypu wraz z dwoma obiektami mostowymi, inwestycja obejmie także budowę mostu na potoku Starobielskim oraz umocnienie koryta w jego sąsiedztwie, a także przebudowę ronda Ofiar Katynia wraz z wlotami. W ciągu ul. Kwiatkowskiego powstaną też nowe schody i winda łącząca ulicę z peronem Bielsko-Biała Północ.

oprac. JacK