Promocja ciepła z odpadów

Na zdjęciu góra śmieci w kontenerze fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wiele samorządów chce – podobnie jak Bielsko-Biała – budować lokalne spalarnie odpadów komunalnych, które przy okazji byłyby ciepłowniami. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał zespół, który ma zająć się promocją wykorzystania odpadów do jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Zajmując się w ubiegłym tygodniu nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP usunął przepisy o ograniczeniu mocy przerobowych spalarni odpadów. Chodzi o obowiązujący dotąd limit 30 proc. masy odpadów komunalnych, które mogą trafić do spalenia w instalacjach termicznej obróbki odpadów. Ograniczeniem limitów spalania mają być wyznaczone przez unijne prawo poziomy odzyskiwania surowców oraz recyklingu.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał zespół, którego celem będzie promocja wykorzystania odpadów m.in. w kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej - poinformował podczas debaty wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Stwierdził również, że we Francji funkcjonuje ponad 120 takich instalacji, w Niemczech jest ich blisko 100, a w Polsce tylko 8.

Drugą ważną zmianą w przepisach ustawy śmieciowej jest decyzja, że za 2020 rok gminy będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych.

Zgodnie z prawem, gminy są zobowiązane do osiągnięcia w tym roku 50 proc. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Jednak według noweli ustawy, za rok 2020 będą obliczały poziom recyklingu w odniesieniu do czterech frakcji - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - a nie wszystkich wytworzonych odpadów, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom zagospodarowania odpadów. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, korzystniejszy sposób rozliczania odpadów pozwoli gminom zaoszczędzić ok. 900 mln zł na karach, które musiałby zapłacić. Nowela określa też to, że metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 r.

Opr. JacK