Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na zdjęciu tablica z napisem Centrum Organizacji Pozarządowych fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Ważna informacja dla sektora pozarządowego w Bielsku-Białej. Trwają prace nad przygotowaniem programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a stowarzyszenia mogą się w nie włączyć.

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej zachęca do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania miasta z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym roku.

Sugestie i uwagi można zgłaszać osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, przy placu Opatrzności Bożej 18 w pokoju nr 5 oraz e-mailem na adres: ngo@um.bielsko-biala.pl.

Centrum Organizacji Pozarządowych czeka na propozycje do 28 czerwca. Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2024 r.

Z aktualnie obowiązującym programem współpracy można zapoznać się pod adresem: https://bip.um.bielsko.pl/a,83562,uchwala-nr-l11662022-rady-miejskiej-w-bielsku-bialej-z-dnia-24-listopada-2022-r-w-sprawie-programu-w.html.

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego

oprac. ek