Prezydent powiększa skład Rady Interesariuszy

Na zdjęciu wnętrze sortowni śmieci i pojazd do ich ładowania fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

16 października br. została powołana Rada Interesariuszy, która ma być organem doradczym podczas konsultacji w sprawie ewentualnej budowy w Bielsku-Białej ekospalarni.

W skład tego gremium weszli m.in. przedstawiciele trzech rad osiedli. Zostali oni zgłoszeni przez przewodniczących RO i wybrani w głosowaniu.

W związku z faktem, że do Rady Interesariuszy nie został powołany żaden przedstawiciel Rady Osiedla Wapienica, na terenie której znajduje się jedna z proponowanych lokalizacji ekospalarni prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski postanowił powiększyć skład tego zespołu o jej reprezentanta. Będzie nim zastępca przewodniczącego RO Wapienica – Agnieszka Duraj, która wnioskowała o włączenie jej do Rady Interesariuszy.

r