Prace dzieci w autobusach i na biletach

Na zdjęciu rysunek autobusu Zwycięska praca w Konkursie pt. Autobus moich marzeń

Całą salę sesyjną bielskiego Ratusza zajęły rozłożone prace nadesłane przez dzieci na konkurs plastyczny Autobus moich marzeń - ogłoszony przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Na konkurs wpłynęło 195 prac dzieci z bielskich przedszkoli oraz szkół - z klas I-III. Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze. 1. miejsce zajęła praca 8-letniego Wojtka z klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 13, 2. miejsce - dzieło 8-letniego Kacpra z klasy 1a SP nr 25, a 3. miejsce - praca 7-letniej Mai z klasy 2a SP nr 38.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest prezentacja zwycięskiej pracy na wyświetlaczach LCD zamontowanych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, jej wydruku na rewersie biletów miesięcznych MZK oraz przygotowanie wielkoformatowej naklejki na tył autobusu MZK.
Praca nagrodzona drugim miejscem będzie wyświetlana na ekranach w autobusach i wydrukowana na rewersie biletów miesięcznych MZK. Także dzieło nagrodzone trzecim miejscem będzie można zobaczyć na ekranach w autobusach.

oprac. JacK