Potrzebny inspektor do współpracy z młodymi

Na zdjęciu Ratusz fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Inspektora ds. współpracy z osobami młodymi poszukuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego nie przyniósł spodziewanego efektu. Procedura wyboru zostanie powtórzona.

Komisja powołana przez prezydenta Bielska-Białej opublikowała ogłoszenie o naborze 23 lipca; w wymaganym terminie, czyli do 13 sierpnia, chęć udziału w konkursie zgłosiło 18 osób. Komisja pod przewodnictwem sekretarza miasta Igora Klisia dokonała 16 sierpnia analizy złożonych ofert pod kątem wymogów formalnych i stwierdziła, że 9 ofert je spełnia.

Wobec powyższego komisja zdecydowała o zaproszeniu kandydatów na rozmowy, które przeprowadzono 12 października. Na rozmowę ostatecznie zgłosiło się 6 chętnych. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na kilka pytań oraz przedstawić, jak sobie wyobraża pracę na stanowisku inspektora ds. współpracy z osobami młodymi. W czasie rozmowy każdemu z kandydatów zadano 3 takie same merytoryczne pytania.

Po przesłuchaniu kandydatów komisja stwierdziła, że żaden z nich nie odpowiada w pełni oczekiwaniom określonym w ogłoszeniu o naborze, i nie rekomendowała nikogo do zatrudnienia.

Komisja złożyła wniosek o ponowne rozpisanie naboru na stanowisko inspektora ds. współpracy z osobami młodymi.

JacK